رد کردن لینک ها

SLE (افزایش دهنده ماندگاری)

SLE (افزایش دهنده ماندگاری)

SLE – مخصوص قنادی

نام محصول:                              افزایش دهنده زمان ماندگاری مخصوص محصولات قنادی مشخصات فیزیکی:                    مایع توصیف محصول این محصول ترکیبی از انواع مواد جاذب­الرطوبه می­باشد که قدرت بالایی جهت ایجاد باند با آب آزاد موجود در ساختار محصول دارد. افزایش زمان تازه خوری، افزایش نرمی بافت، بهبود قابلیت رول شدن و صرفه اقتصادی از مهم­ترین ویژگی­های [...]

SLE – Multi

نام محصول                              افزایش دهنده زمان ماندگاری (Shelf Life Extender-SLE Multi) مشخصات فیزیکی                    مایع توصیف محصول ترکیبی از انواع مواد جاذب­الرطوبه می­باشد که قدرت بالایی جهت ایجاد باند با آب آزاد موجود در ساختار محصول دارد. کاهش قابل ملاحظه فعالیت آبی (aw) محصول، افزایش محسوس نرمی بافت، به تعویق انداختن بیاتی، عدم ایجاد پس طعم، به تعویق انداختن رشد [...]

SLE – M

نام محصول                        افزایش دهنده زمان ماندگاری (Shelf Life Extender-SLE M) مشخصات فیزیکی             مایع توصیف محصول ترکیبی از انواع مواد جاذب­الرطوبه می­باشد که قدرت بالایی جهت ایجاد باند با آب آزاد موجود در ساختار محصول دارد. کاهش میزان aw، افزایش زمان ماندگاری، به تاخیر افتادن بیاتی و افزایش محسوس نرمی بافت، از مهم­ترین ویژگی­های این محصول می­باشد. موارد استفاده            [...]

SLE – H

نام محصول                              افزایش دهنده زمان ماندگاری (Shelf Life Extender-SLE H) مشخصات فیزیکی                    مایع توصیف محصول SLE ترکیبی از انواع مواد جاذب­الرطوبه می­باشد که قدرت بالایی جهت ایجاد باند با آب آزاد موجود در ساختار محصول دارد. افزایش نرمی بافت، تاخیر در بیاتی، افزایش  زمان ماندگاری و کاهش فعالیت آبی از مهم­ترین ویژگی­های این محصول است. موارد استفاده                         در [...]

SLE – Cookie Fresh

نام محصول                        افزایش دهنده زمان ماندگاری (Shelf Life Extender - Cookie Fresh) مشخصات فیزیکی              مایع توصیف محصول این محصول ترکیبی از انواع مواد جاذب­الرطوبه می­باشد که قدرت بالایی جهت ایجاد باند با آب آزاد موجود در ساختار محصول دارد. صرفه اقتصادی، کاهش فعالیت آبی (aw) محصول، افزایش نرمی بافت، به تعویق انداختن بیاتی و افزایش زمان ماندگاری [...]

به گفتگو بپیوندید