Skip links

تقدیر از شرکت دانش بنیان آذرنوش شکوفه در دهمین جشنواره شهاب (R&Dهای برتر صنعت غذا)

دهمین جشنواره دکتر شهاب واعظ زاده با هدف تقدیر از برترین واحدهای تحقیق و توسعه صنعت غذا در تاریخ ۴ اسفند ۹۷ در انستیتو تحقیقات تغذیه­ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد. در این جشنواره از برترین واحدهای تحقیق و توسعه صنعت غذا تقدیر به عمل آمد و در این میان واحد تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان آذرنوش شکوفه در حوزه تولید بهبودهنده­های صنعت فرآورده­های نانوایی کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت و جناب آقای مرتضی ارفعی “مدیر عامل شرکت آذرنوش” لوح و تندیس این جشنواره را دریافت کرد.

Join the Discussion