slider image
slider image
slider image
slider image
slider image

آذر نوش شکوفه

اخبار شرکت آذر نوش شکوفه

*شرکت آذرنوش شکوفه در لیست شرکت های دانش بنیان قرار گرفت* با پیگیری و تلاش های فراوان؛ کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای نهاد ریاست جمهوری، شرکت فرآوردهای غذایی آذرنوش را در لیست شرکت دانش بنیان قرار داد. برای دریافت تاییدیه این کارگروه می توانید به وب سایت رسمی این کارگروه مراجعه فرمایید. http://pub.daneshbonyan.ir/