امولژل کوکی گلدن

» امولژل کوکی گلدن (304.2)
امولژل کوکی گلدن ترکیب امولسیفایری می­ باشد که اختصاصاً جهت تولید انواع کوکی و کلوچه طراحی شده است. این بهبود دهنده با قابلیت ایجاد امولسیون بین فاز روغنی و فاز آبی در خمیر کلوچه مشکل اصلی این صنعت که ناشی از استفاده روغن جامد و احتمال سفت شدن آن در مرحله افزون آب سرد می ­باشد را حل خواهد کرد و سبب ایجاد خمیری یکنواخت و یکدست می­ شود. بهبود خصوصیات کیفی محصول کلوچه و نرمی محسوس بافت محصول از مهم­ترین ویژگی ­های استفاده از کوکی گلدن می­ باشد.موارد استفاده:انواع کوکی و کلوچه ­های صنعتی و سنتی.

میزان مصرف:کمتر از 1% وزن خمیر.کوکی-2

© کپی رایت - شرکت آذرنوش شکوفه