بیکینگ پودر مدیوم

بیکینگ پودر مدیوم از انواع محصولات متوسط عمل شرکت آذرنوش شکوفه بوده که جهت تهیه محصولات با وزن متوسط و پایین مورد استفاده قرار می­ گیرد.

موارد استفاده: در انواع محصولات صنعت پخت با وزن متوسط و پایین.

میزان مصرف:  تا 40 گرم به ازای هر کیلوگرم آرد.

© کپی رایت - شرکت آذرنوش شکوفه