بیکینگ پودر ویژه

بیکینگ پودر ویژه یکی از انواع بیکینگ پودرهای شرکت آذرنوش شکوفه بوده که از قابلیت آزادسازی گاز بسیار بالا در فرآورده برخوردار می­ باشد. استفاده از این محصول سبب افزایش هوادهی در خمیر، کاهش حجم مخصوص، افزایش محسوس حجم محصول نهایی، ایجاد حجم و تخلخل در فرآورده و بهبود بافت می ­شود. این محصول جهت استفاده در انواع محصولات صنعت پخت ارائه می­ گردد.

موارد استفاده: انواع محصولات صنعت پخت.

میزان مصرف: تا 40 گرم به ازای هر کیلوگرم آرد.

© کپی رایت - شرکت آذرنوش شکوفه