روغن جدا کننده از قالب AZOUR

این محصول متشکل از مخلوط چند آنزیم جهت کاربرد در انواع آرد فانتزی طراحی شده است. کاهش عدد فالينگ نامبر، صرفه اقتصادی، کيفيت بالای خمير توليدی، سازگاری با انواع آردهای توليدی در داخل کشور و … از مهم­ترین ویژگی­ های این محصول می ­باشد. موارد استفاده: انواع آرد فانتزی. میزان مصرف: تاPPM 200 بسته به کیفیت آرد مورد استفاده (20 گرم به ازای هر 100 کیلوگرم آرد).

© کپی رایت - شرکت آذرنوش شکوفه