محصولات در حوزه آرد و نان

محصولات در حوزه آرد و نان

نان امروزه در مقياس هاي کارگاهي و صنعتي به صورت انواع نانهاي حجيم، نيمه حجيم و مسطح تهيه مي شود. ترکيبات اصلي در تهيه نان عبارتند از: آرد، آب، نمک و خميرمايه، علاوه بر ترکيبات اصلي مذکور برخي مواد ديگر مانند شيرين کننده ها، روغن ها و چربي ها، شير و فرآورده هاي آن، تخم مرغ، بهبود دهنده ها، انواع مغز ها، دانه ها و ميوه جات خشك، سبزيجات و ادويه جات مختلف بصورت اختياري بسته به نوع نان و فرمولاسيون آن در تهيه خمير استفاده مي شوند. تغييراتي که هر يک از ترکيبات در خمير ايجاد مي نمايند بسيار پيچيده تر از آن است که به نظر ميرسد لذا انتخاب صحيح اجزاي تشکيل دهنده نان و اينکه چه مقدار از هر کدام از اين اجزا مي تواند در فرايند تهيه نان نقش داشته باشند از اهميت قابل توجهي بر خوردار مي باشد. در شرکت آذرنوش شکوفه تلاش کرده ایم مواد اولیه مرغوبی را در این حوزه تولید کنیم از جمله بهبود دهنده نان حجیم شامل بهبود دهنده نان مجیک و مجیک پلاس، بهبوددهنده آرد نان تست، بهبوددهنده آرد نان همبرگر، بهبوددهنده آرد خبازی و بهبوددهنده آرد فانتزی

© کپی رایت - شرکت آذرنوش شکوفه